Liên Hệ

New York

245 Park Avenue, Tầng 39 

New York, NY 10167, USA

P: (212) 372-8819

F: (212) 992-4001

Hà Nội

Văn Phòng Regus Hanoi Press Club

523, Tầng 5, 59A Lý Thái Tổ

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

P: +84-4-3936-6767

F: +84-4-3936-6768

Tp.Hồ Chí Minh

Tòa Nhà VFC, Tầng Mezzanine,

29 Tôn Đức Thắng

Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

P: +84-8-3910-0023

F: +84-8-3910-0025

Liên Hệ