Tận dụng những cơ hội được tạo ra từ quá trình hội nhập nhanh chóng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, Vietnam Partners làm việc với các công ty và nhà đầu tư nhằm xây dựng nên những mô hình kinh doanh hiệu quả và thành công.

Công ty được tạo nên bởi một đội ngũ những cá nhân giàu kiến thức chuyên môn, cũng như giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực huy động vốn, phát triển và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam, cũng như các thị trường mới nổi khác trên thế giới