Hiệp định TPP được ký tại New Zealand

04/02/2016
Hiệp định TPP được ký tại New Zealand

Tóm tắt:

Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký bởi 12 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam và các đối tác thương mại chủ chốt như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Singapore.

Tuy nhiên, TPP vẫn phải thông qua quá trình phê chuẩn trong vòng 2 năm bởi các quốc gia thành viên. Hiệp định sẽ phải được thông qua bởi ít nhất 6 quốc gia, đóng góp 85% tổng GDP của 12 nước, trước khi có hiệu lực.

Nguồn:

http://english.vov.vn/trade/vietnam-signs-trans-pacific-partnership-in-new-zealand-311880.vov