Vietnam - EU FTA

03/12/2015
Vietnamnet

Tóm tắt:

Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA). Hiệp định này giúp cắt giảm hơn 99% các loại thuế đánh vào hàng hóa của 2 bên và cắt giảm một phần cho nhiều dòng sản phẩm còn lại. Hiệp định cũng được dự kiến sẽ giúp gia tăng đầu tư từ EU vào Việt Nam.

Quá trình đàm phán bắt đầu vào ngày 26/06/2012 và đã trải qua 14 vòng đàm phán chính thức trong vòng gần 3 năm trước khi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam với tổng giá trị thương mại trao đổi giữa hai bên lên đến 36,8 tỷ USD trong năm 2014.

Nguồn:

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/148278/vietnam--eu-conclude-negotiations-on-free-trade-agreement.html