Chính Sách Bảo Mật

Đây là trang web của Vietnam Partners, LLC.

Địa chỉ của công ty:

245 Park Avenue, tầng 39
New York, NY 10167

Có thể liên hệ với công ty thông qua email tại info@vietnampartners.com hoặc qua điện thoại tại số + 1-212-418-4791.

Đối với mỗi người thăm website này, server của công ty sẽ tự động nhận diện tên domain của người dùng, nhưng không nhận diện địa chỉ email.

Chúng tôi chỉ thu thập tên domain, nhưng không thu thập địa chỉ email của người truy cập website. Địa chỉ email của những người liên hệ với công ty qua email, thông tin tổng quan về những trang người dùng đã truy cập, thông tin riêng của người sử dụng về những gì đã truy cập, thông tin được cung cấp một cách tình nguyện bởi người dùng, ví dụ như thông tin khảo sát và/hoặc thông tin đăng ký trang.

Thông tin thu thập được sẽ được sử dụng trong nội bộ rồi hủy bỏ. Thông tin được dùng để cải thiện nội dung trang web, liên hệ với người sử dụng cho mục đích marketing, có thể được cung cấp khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ nhằm mục đích điều tra, để kiểm tra và thực thi các yêu cầu về chính sách của trang web chúng tôi cũng như các luật lệ liên quan hoặc nhằm tránh sự sử dụng một cách sai mục đích hoặc trái phép trang web này.

Với các cookies: chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin riêng của mỗi người dùng về những trang họ đã truy cập.

Nếu người sử dụng cung cấp địa chỉ hòm thư online, người sử dụng sẽ chỉ nhận được thông tin qua địa chỉ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Những người cung cấp số điện thoại cho chúng tôi online sẽ chỉ nhận được địa chỉ liên lạc qua điện thoại của chúng tôi với những thông tin về các câu hỏi họ đưa ra cho chúng tôi.

Xin hãy cung cấp cho chúng tôi tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ xóa sạch những thông tin đó khi chia sẻ thông tin với những tổ chức khác.

Về Ad Servers: chúng tôi không liên kết hoặc không có mối quan hệ đặc biệt với bất kì công ty ad server nào.

Nếu bạn cảm thấy trang web này không tuân thủ các chính sách về thông tin được đưa ra ở trên, bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua địa chỉ và số điện thoại ở trên.