Advanced MiniMBA Program by University of Michigan

Online & in-person in Hanoi & Ho Chi Minh City, Vietnam

The William Davidson Institute at the University of Michigan Advanced MINI-MBA program provides a transformative learning experience for managers in Vietnam who are ready to take their careers to the next level. WDI, in partnership with the FPT School of Business and Technology, offers a program to equip participants with cross-functional management approaches, help managers improve their skill sets and gain new approaches to critical business challenges. The program combines the latest mindset in management, and considering the real-life context of vibrant business activities, aiming to make participants the global leaders of today and tomorrow.

Michigan Advanced MINI-MBA – GRANT INTERNATIONAL CERTIFICATION FROM WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE (WDI) at THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

 • TOP 3 – Reputable Public University in the US
 • TOP 23 – QS World University Ranking
 • TOP 24 – Times Higher Education Ranking

WDI’s flagship MINI-MBA certificate program, delivered in partnership with FPT, is now being offered in a flexible, hybrid format. It includes a blend of synchronous & asynchronous online and face-to-face instruction at the modern Cisco room system – FPT Corporation in Hanoi and Ho Chi Minh. The Strategic Management Programme features 5 MODULES which equip participants with a cross-functional approach to business. The program offers access to world-class professors who will share global best practices in the areas of marketing, strategy, financial management, and leadership. It features lively discussions around global management trends and ample opportunity to explore the challenges that participants face everyday in their businesses.

 • Prof. Dr. John Branch – PhD in  Business Administration, Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan.
 • Prof. Dr. Peter Zashev – PhD in Economics & Business Administration, Hanken School of Economics.
 • Dr. Nguyen Chi Binh – PhD in Business from MIT ( Massachusetts Institute of Technology – USA.)
 • Prof. Dr. Tracy L.Tuten – PhD in Marketing, Virginia Commonwealth University.
 • Dr. Nguyen Xuan Giao – PhD in  Finance, University of Texas at Arlington.

PROGRAM INFORMATION:

– Opening ceremony: 11/07/2022
– Duration: 25 sessions ++
– Class schedule: Every Monday – Wednesday – Friday
– Time: 18:00 – 21:00
– Format: Hybrid Learning at the modern Cisco room system – FPT Corporation in Hanoi & Ho Chi Min.

EXCHANGE EXPERIENCE with the University of Michigan alumni who are leaders and very successful in finance, banking and management globally.

SIGN UP NOW FOR CONSULTATION AND AWESOME SCHOLARSHIP FROM THE PROGRAM: https://forms.gle/Kgc6g8d9PcmKfH5m6

(Vietnamese below)

MICHIGAN ADVANCE MINI-MBA – KIẾN TẠO NHÀ LÃNH ĐẠO ĐẲNG CẤP TOÀN CẦU

TIẾP CẬN TƯ DUY MỚI – Khơi nguồn tiềm năng lãnh đạo cùng Khóa học Đẳng cấp Quốc tế Michigan Advanced MINI-MBA.

Chương trình MINI-MBA nâng cao của Viện William Davidson Institute (WDI) tại Đại học Michigan cung cấp trải nghiệm học tập mang tính đột phá cho các Nhà quản trị ở Việt Nam, những người đã sẵn sàng đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Chương trình nhằm trang bị cho người tham gia các phương pháp quản trị đa chức năng, giúp các Nhà quản trị cải thiện các kỹ năng của họ và có được cách tiếp cận mới đối với những thách thức trong kinh doanh; kết hợp tư duy mới nhất trong quản trị và xem xét bối cảnh thực tế của các hoạt động kinh doanh, nhằm biến những người tham gia trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu của ngày hôm nay và tương lai.

Michigan Advanced MINI-MBA – CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ DANH GIÁ TỪ VIỆN WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE (WDI) tại ĐẠI HỌC MICHIGAN

 • TOP 3 – Đại học Công lập danh tiếng tại Hoa Kỳ

 • TOP 23 – QS World University Ranking

 • TOP 24 – Times Higher Education Ranking

Chương trình Michigan Advanced MINI-MBA hiện đang được cung cấp dưới dạng linh hoạt, kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và trực tiếp tại tại hệ thống phòng học hiện đại của Cisco – Tập đoàn FPT tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Chương trình Quản lý Chiến lược có 5 MODULES trang bị cho học viên phương pháp tiếp cận đa chức năng trong kinh doanh; mang đến cho học viên cơ hội tiếp cận với các giáo sư đẳng cấp thế giới, những người sẽ chia sẻ các phương pháp quản trị hay nhất toàn cầu trong các lĩnh vực tiếp thị, chiến lược, quản lý tài chính và lãnh đạo. Các cuộc thảo luận sôi nổi về các xu hướng quản trị toàn cầu và cơ hội khám phá những thách thức mà học viên phải đối mặt hàng ngày trong doanh nghiệp của họ cũng là điểm đáng chú ý của chương trình Michigan Advanced MINI-MBA.

DƯỚI SỰ GIẢNG DẠY CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA & DOANH NHÂN ĐẲNG CẤP TOÀN CẦU

 • GS.TS. John Branch – Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Trường Kinh Doanh Stephen M. Ross thuộc Đại học Michigan.

 • GS.TS. Peter Zashev – Tiến sĩ Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh, Trường Kinh Tế Hanken.

 • TS. Nguyễn Chí Bình – Tiến sĩ Massachusetts Institute of Technology – Hoa Kỳ.

 • GS.TS. Tracy L.Tuten – Tiến sĩ Marketing, Trường Đại học Virginia Commonwealth.

 • TS. Nguyễn Xuân Giao – Tiến sĩ Tài Chính, Đại học Texas tại Arlington.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

 • Khai giảng: 11/07/2022

 • Thời lượng: 25 buổi ++

 • Lịch học: Mỗi Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6

 • Thời gian: 18:00 – 21:00

 • Hình thức: Hybrid Learning tại Hệ thống phòng Cisco hiện đại – Tập đoàn FPT tại Hà Nội & Hồ Chí Minh.

GIAO LƯU & TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM với cựu sinh viên của Đại học Michigan, là những người lãnh đạo và rất thành công trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản lý trên toàn cầu.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ NHẬN HỌC BỔNG HẤP DẪN TỪ CHƯƠNG TRÌNH: https://forms.gle/Kgc6g8d9PcmKfH5m6

Vietnam Partners LLC

T: US +1 (917) 991 9109 / VN +84 973 007 453

M: info@vietnampartners.com

W: https://vietnampartners.comLeave a Reply