Prof. Paul Clyde from William Davidson Institute (WDI) meeting with FPT University

  • Recently, Vietnam Partners and Prof. Paul Clyde from the William Davidson Institute (WDI) at the University of Michigan, US had a meeting with the representatives of FPT University:
  • Assoc. Prof. Dr. Truong Gia BinhChairman, FPT Group – Chairman, Private Sector Development Research Board – President, Vietnam Digital Agriculture Association
  • Dr. Nguyen Viet Thang – Dean, FPT School of Business & Technology (FSB) & Vice Rector, FPT University 
  • Mr. Ha Nguyen – Head of Academics, FPT School of Business & Technology (FSB) & Vice Rector, FPT University

In addition, the representatives of Vietnam Partners and Prof. Paul Clyde also had an exchange and meeting with students in Hanoi and Ho Chi Minh City to discuss the values and knowledge that students will gain after attending the William Davidson Institute at the University of Michigan Advanced MINI-MBA program – a premium program, provides a transformative learning experience for managers in Vietnam who are ready to take their careers to the next level. WDI’s flagship MINI-MBA certificate program, delivered in partnership with FPT, is now being offered in a flexible, hybrid format. It includes a blend of synchronous & asynchronous online and face-to-face instruction at the modern Cisco room system – FPT Corporation in Hanoi and Ho Chi Minh. 

SIGN UP NOW for detailed consultation and awesome scholarship from the MICHIGAN ADVANCED MINI-MBA PROGRAM: https://forms.gle/Kgc6g8d9PcmKfH5m6

See more information about MICHIGAN ADVANCED MINI-MBA PROGRAM at:

(Vietnamese below)

Vừa qua, Vietnam Partners và Giáo Sư Paul Clyde từ Viện William Davidson Institute (WDI) tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ đã có buổi làm việc với Đại diện Trường Đại học FPT:

  • PGS.TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch Tập đoàn FPT – Chủ tịch, Ban Nghiên cứu Phát triển Khu vực Tư nhân – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.
  • Nguyễn Việt Thắng – Trưởng khoa, Trường Kinh doanh & Công nghệ FPT (FSB) & Phó Hiệu trưởng, Đại học FPT.
  • Ông Hà Nguyên – Trưởng phòng Học thuật, Trường Kinh doanh & Công nghệ FPT (FSB) & Phó Hiệu trưởng, Đại học FPT.

Bên cạnh đó, Đại diện của Vietnam Partners và Giáo Sư Paul Clyde cũng đã có buổi giao lưu và gặp gỡ với các học viên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để trao đổi về các giá trị, kiến thức mà học viên sẽ có được sau khi tham dự Chương trình Michigan Advanced MINI-MBA nâng cao của Viện William Davidson Institute (WDI) tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ – một chương trình đào tạo cao cấp, cung cấp trải nghiệm học tập mang tính đột phá cho các Nhà quản trị ở Việt Nam, những người đã sẵn sàng đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Chương trình Michigan Advanced MINI-MBA hiện đang được cung cấp dưới dạng linh hoạt, kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và trực tiếp tại hệ thống phòng học hiện đại của Cisco – Tập đoàn FPT tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

ĐĂNG KÝ NGAY để được tư vấn chi tiết và nhận học bổng hấp dẫn từ CHƯƠNG TRÌNH MICHIGAN ADVANCED MINI-MBA: https://forms.gle/Kgc6g8d9PcmKfH5m6

Xem thêm thông tin về CHƯƠNG TRÌNH MICHIGAN ADVANCED MINI-MBA tại: